Volume 11 2000

Demonopolizarea-componenta esentiala a reformei
Constantin GRIGORESCU

 Efecte perverse ale practicilor monetariste de macrostabilizare a economiei in perioada de tranzitie
 Constantin CIUTACU

Provocarile si reactii manageriale in economia de tranzitie a Romaniei
Ioan BRATU

Particularitati ale guvernarii corporative in economia Romaniei
Marcela NANES & Ion MIHAI

Mediul in politicile fiscale privind energia
Monica VARZEA & Silviu IONASCU

Semnificatia proceselor de integrare economica
Florentina POPESCU

Managementul financiar si utilizarea eficienta a resurselor umane
Mihai DIMITRIU

Politica vamala a Romaniei in perioada de tranzitie la economia de piata
Octavia CERCHEZ

Avutia nationala a Romaniei la momentul 1938-1939
Victor AXINCIUC