Volume 13 / 2001

CRIZA MANAGEMENTULUI ROMÂNESC ÎN PERIOADA TRANZIȚIEI

Ioan BRATU


IDENTIFICAREA ECUAȚIEI CERERII AGREGATE - CAZ SIMPLIFICAT - SUPORT TEORETIC ÎN FUNDAMENTAREA POLITICILOR ANTIINFLAȚIONISTE

Livia CHISAGIU


ECONOMIA ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN

Gheorghe DOBRE


ORIENTĂRI ȘI TENDINȚE ÎN MANAGEMENTUL MODERN

Mihai ION


PREZENT ȘI PERSPECTIVĂ ÎN POLITICA SOCIALĂ DIN ROMÂNIA

Filofteia PANDURU


CAPITALUL UMAN ÎN ROMÂNIA. PROGRESE ȘI LIMITE 

Steliana PERȚ


TENDINȚE ȘI PARTICULARITĂȚI ALE INVESTIȚIILOR DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA TRANZIȚIEI

Simona POPESCU


ARMONIZAREA ÎN PERSPECTIVĂ A MECANISMELOR DE FUNCȚIONARE A SISTEMULUI C-D ÎN ROMÂNIA CU CELE DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE UE

Steliana SANDU, Maria POENARU