Volume 15 / 2002

SPRE O ECONOMIE DE PIAȚĂ FUNCȚIONALĂ 

Steliana PERȚ


CERINȚE  DE SPORIRE A CAPACITĂȚII INSTITUȚIILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ROMÂNEȘTI

Ioan BRATU


REFORMA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMÂNIA 

Maria POENARU


TRASPUNEREA LEGISLAȚIEI UE ÎN DOMENIUL PROECTIEI MEDIULUI ȘI IMPLICAȚIEI PENTRU ECONOMIA ROMÂNIEI 

Victor PLATON, Roxana MAZILESCU


CERINȚE ACTUALE PRIVIND RELAȚIA STAT-PIAȚĂ 

Mihai ION


TENDINȚE SECULARE ALE ECONOMIEI ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXTUL UROPEAN 1900-2000 -  DECALAJE (II) 

Gheorghe DOBRE