Volume 16 / 2003

DIN ISTORIA INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ECONOMICE
Constantin GRIGORESCU


DISPERSIA PROCESELOR INFLAȚIONISTE ÎNTRE SECTORE ȘI RAMURI. CONVERGENȚE ȘI DIVERGENȚE 
Diana PREDA


INFLAȚIA, CEREREA INTERNĂ ȘI STRUCTURA ACTIVITĂȚII ECONOMICE
Maria POENARU, Maria MOLNAR, Valentina VASILE


EVOLUȚIA PREȚURILOR INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE PENTRU UNELE MATERII PRIME ȘI PRODUSE DE BAZĂ
Luminita CHIVU, Constantin CIUTACU, Raluca NEGUȚ, Paul MAZILESCU


ANALIZA RETROSPECTIVĂ ETAPIZATĂ A FACTORILOR DETERMINANTI AI INFLAȚIEI IN ROMÂNIA
Constatin CIUTACU, Luminița CHIVU


INFLAȚIA ȘI EVOLUȚIA DETERMINĂRILOR SALE ÎN PERIOADA 2000-2002

Marin CONSTANTIN