Volume 17 / 2003

EVOLUȚIA COMERȚIULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA DE TRANZIȚIE  

Marioara IORDAN, Mariana NICOLAE, Nona Mihaela CHILIAN, Simona FRONE, Andreea VASS


CORELAȚIA DINTRE DINAMICA CERERII INTERNE ȘI A EXPORTULUI  

Florin Marius PAVELESCU


COMPLEXITATEA COMEȚULUI EXTERIOR ȘI POTENȚIALUL DE DEZVOE ECONOMICĂ  

Simona FRONE


BARIERELE COMERCIALE ȘI DINAMICA EXPORTURILOR ROMÂNEȘTI 

Andreea VASS


COMPETITIVITATE ȘI SPECIALIZARE ÎN COMERȚUL EXTERIOR ROMÂNESC  

Gheorghe ZAMAN, Valentina VASILE


INFLUENȚA COMERȚULUI ÎN REGIM DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ ASUPRA EXPORTURILOR ROMÂNEȘTI  

Ioan BRATU, Mihai ION


CONTRIBUȚIA CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII LA CREȘTEREA EXPORTULUI - BALANȚA TEHNOLOGICĂ DE PLĂȚI 

Steliana SANDU, Andreea-Clara MUNTEANU


RELAȚIA EXPORT-CAPITAL UMAN. CONȚINUT. IMPACT 

Steliana PERȚ, Valentina VASILE