Volume 18 / 2004

SUSTAINABLE GROWTH IN ROMANIA: A FUNDAMENTAL PERSPECTIVE

Ikuro NAGANO


OBIECTIVE ALE PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT ÎN ROMÂNIA

Ioan BRATU


RIDICAREA CALITĂȚII FACTORULUI UMAN DIN SISTEMUL ADMINISTRATIV DIN ROMÂNIA

 Daniela UNTESU


FENOMNUL PERFECȚIONĂRII ACTIVE: UN „RĂU NECESAR” SAU OO ȘANSĂ PENTRU ROMÂNIA?

George GEORGESCU


UNELE ASPECTE  PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Florina POPA


TENDINȚE DE CONFIGURAREA ȘI EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI SECTORULUI PUBLIC  

Mihai ION


COOPERAREA TEHNOLOGICĂ INTERNAȚIONALĂ

Andreea-Clara Munteanu


CARACTERISTICI ALE MOBILITĂȚII STRUCTURILOR PROFESIONALE

Florin-Marius PAVELESCU