Volume 19 / 2004

PROVOCĂRILE ADERĂRII LA UE PENTRU FIRMELE ROMÂNEȘTI 

Gheorghe ZAMAN


IMPLICAȚII ALE COSTULUI FORȚEI DE MUNCĂ 

Maria POENARU


CONDIȚIILE DE EXISTENȚĂ ALE COPILULUI ÎN FAMILIA NATURALĂ, LA ORIZONTUL ANILOR 2000 

Livia CHISAGIU


EVALUAREA DECALAJELOR INTERREGIONALE FOLOSIND METODE DE IERARHIZARE MULTICRITERIALĂ

Zizi GOSCHIN, Cornelia PARLOG


REALITĂȚI ȘI TENDINȚE ÎN ECOLUȚIA TURISMULUI. IMPLICAȚII PE PLAN SOCIAL ȘI ECONOMIC 

Constanta PETCU


ASPECTE MANAGERIALE CRITICE ALE TRANZIȚIEI ÎN ROMÂNIA 

 Ioan BRATU