Volume 6/1996

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A ZONELOR DESERVITE DE CELE 17 AEROPORTURI DIN ROMÂNIA, ÎN PREZENT ȘI EVALUĂRI PENTRU PERSPECTIVA ANILOR 2000

Gheorghe ZAMAN, Constantin GRIGORESCU, Constantin CIUTACU, Grigore VALCEANU, Valentina VASILE, Florin-Marius PAVELESCU


ORIENTĂRI DOCTRINARE PRIVIND VIITORUL INTEGRĂRII EUROPENE

Gheorghe ZAMAN


ABORDĂRI ALE AVANTAJELOR ȘI COSTURILOR INTEGRĂRII EUROPENE

Sorica SAVA


DECALAJE ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

Constantin GRIGORESCU


RELAȚIILE EXTERNE ALE COMUNITĂȚII EUROPENE CU ȚĂRILE DIN EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST ȘI ȚĂRILE MEDITERANEENE

Daniel LABARONNE


EXPERIENȚA ÎN STABILIZAREA ECONOMIILOR CU INFLAȚIE ÎNALTĂ ȘI MODERATĂ

Cristian POPA


PREMISE ALE INTRODUCERII MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN INTREPRINDERILE ROMÂNEȘTI

Ioan BRATU


IMPLEMENTAREA - ETAPA DECISIVĂ A PROCESULUI DE MANAGEMENT STRATEGIC

Ion MIHAI


PROBLEME ALE PRIVATIZĂRII ÎN TRANZIȚIA SPRE ECONOMIA DE PIAȚĂ

Irena GROSFELD


UNELE REZULTATE ALE PRIVATIZĂRII ÎN MAREA BRITANIE

Ovidiu HARBADA


MĂSURAREA DURABILITĂȚII DEZVOLTARII CU AJUTORUL INDICATORILOR ECONOMICO-SOCIALI

Maria SIMION


NIVELUL MEDIU DE INSTRUCȚIE - INDICATOR SINTETIC AL CALITĂȚII RESURSELOR DE MUNCĂ

Diana ROȘU, Luminița CHIVU


ASPECTE POLITICE ALE ȘOMAJULUI

Gilles SAINT-PAUL


O ANALIZĂ A SCHIMBĂRILOR STRUCTURALE ALE OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CURSUL TRANZIȚIEI LA ECONOMIA DE PIAȚĂ

Florin-Marius PAVELESCU


CERCETARE COMPARATIVĂ PRIVIND TINERETUL OCUPAT ÎN AGRICULTURĂ. ATRAGEREA ȘI STABILIZAREA TINERETULUI ÎN MEDIUL RURAL

Emilian M. DOBRESCU


FORȚA DE MUNCĂ DIN APARATUL GUVERNAMENTAL ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ

Valentina VASILE


DESPRE AMORTIZAREA CAPITALULUI FIX ÎN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ INTERBELICĂ

Gheorghe DOBRE


UNELE ASPECT PRIVIND INVESTIȚIILE DE CAPITAL STRĂIN ÎN INDUSTRIA DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ

Adrian PLATON