Volume 3/1993

Convertibilitatea țărilor Europei centrale și orientale în confruntarea cu faptele

Henri BOURGUINAT


Aspecte macroeconomice ale tranziției de piață în România

Constantin GRIGORESCU, George GEORGESCU,  Grigore VALCEANU


Privatizarea în România. Realizări, dileme, dificultati

Gheorghe ZAMAN


Șomaj-inflație o provocare pentru economia în tranziție?

Constantin CIUTACU


Aspecte teoretico-metodologice ale determinării costului copilului

Georgeta DUMITRESCU


Potențialul de muncă al României în contextual european

Diana ROȘU


Invățământul românesc. Posibile reflecții pentru tranziție

Luminița CHIVU


O politica economică de performanță europeană: cazul protectionismului românesc interbelic

Gheorghe DOBRE


Liberul schimb ți protectionismul în practica României: 1859-1914

Victor AXENCIUC


Aspecte ale evoluției protectioniste în România (1860-1940)

Eugen GHIORGHIȚĂ


Politica schimburilor economice externe ale României în perioada interbelică

Adrian PLATON


Coordonate economice ale drepturilor de proprietate

Sorica SAVA


O analiză cuprinzătoare a principalelor structuri și tendințe în sectorul servicii din câteva economii dezvoltate

Constantin GRIGORESCU, Mihai ȘTEFAN